Status på varmeprisen

Status på varmeprisen Vi er nu snart igennem efteråret, og indtil nu har vi været godt hjulpet af de høje temperaturer for årstiden. Vi kan se, at man…

Vent med at tænde for varmen

Vent med at tænde for varmen Der er i øjeblikket stor fokus på energipriserne i hele Europa. I Smørum Kraftvarme vil vi gerne opfordre alle vores kund…

Den nye indefrysningsordning (Henstandsordning)

Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr. pr. k…

Varsling af nødvendig prisstigning - gældende fra 1. oktober 2022

Krigen i Ukraine har medført energikrise i Europa med stærkt stigende el- og gaspriser. Derfor er det desværre umuligt for os at indfri vores ambition…

Gode råd til at holde varmeregningen nede

I har selv mulighed for indflydelse på varmeforbruget ved at reducere den energi, der forbruges på jeres ejendom. Vi vil samtidig opfordre til at få s…

Sommerluk

Sommerluk Du kan nemt lukke for dit fjernvarmeanlæg om sommeren – og det har både økonomiske og miljømæssige fordele for dig. Hvad får du ud af at som…

Smørum Kraftvarme udvider

Læs mere her.  

Ingen prisstigning på fjernvarme

Ingen prisstigning på fjernvarme i Smørum Smørum Kraftvarme A.m.b.A. fastholder også i 2022 samme lave pris påfjernvarme til sine knap 2.700 medlemmer…

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de fleste, sker det ret sjældent. Og det er nok en af de hyppigste grunde til, at nye…