Udskiftning af varmemålere

Smørum Kraftvarme er i samarbejde med Mogens Lind VVS ved at skifte varmemålere hos vores forbrugere i Smørum.

VIGTIG MEDDELELSE VEDR. CORONAVIRUS!

Smørum Kraftvarmes foreløbige tiltag for at sikre en stabil leverance af fjernvarme og undgå smittespredning af coronavirus (COVID-19). For at mindsk…

Termografering med drone

Smørum Kraftvarme vil i nærmeste periode foretage en droneflyvning for at termografere vores ledningsnet. Dette vil foregå i tidsrummet kl. 23.00 ti…

Falske sms'er fra ''Fjernvarme'' i omløb

Hvis du har modtaget en sms med en regning fra ''Fjernvarme'', er sms'en ikke fra Smørum Kraftvarme. Vi har fået henvendelser fra flere kunder, de…

Smørum Kraftvarme forventer uændrede priser.

Det har været fremme i pressen at, priserne på fjernvarme stiger. Dette er ikke tilfældet i Smørum, som forventer at holde uændrede priser i 2019.

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Omlægning af opkrævningsterminer

Omlægning af aconto opkrævning på varmeregningen. Fremadrettet bliver det 4 rater i stedet for tidligere 10 rater.

VÆR OPMÆRKSOM !!

Forsøg på svindel. Forbruger i vores forsyningsområde er blevet kontaktet angående meget billigere fjernvarme levering.