Sommerluk

Sommerluk Du kan nemt lukke for dit fjernvarmeanlæg om sommeren – og det har både økonomiske og miljømæssige fordele for dig. Hvad får du ud af at som…

Smørum Kraftvarme udvider

Læs mere her.  

Ingen prisstigning på fjernvarme

Ingen prisstigning på fjernvarme i Smørum Smørum Kraftvarme A.m.b.A. fastholder også i 2022 samme lave pris påfjernvarme til sine knap 2.700 medlemmer…

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de fleste, sker det ret sjældent. Og det er nok en af de hyppigste grunde til, at nye…

Hvor er Danmarks grønne fremtid?

Den er ikke lige til at få øje på. Men lige under dine fødder ligger svaret på en mere grøn fremtid: Fjernvarmen. Og det skal en ny kampagne nu bringe…

Klimaaftalen vil udfase olie og gas

Har du fjernvarme i dag, kan du lune dig ved den klimaaftale, Folketinget vedtog med et bred flertal i juni. Aftalen gør det lettere at få økonomi i d…

Husk periodisk eftersyn

Husk at udlufte og rense snavsfiltre med passende intervaller.

Udskiftning af varmemålere

Smørum Kraftvarme er i samarbejde med Mogens Lind VVS ved at skifte varmemålere hos vores forbrugere i Smørum.

VIGTIG MEDDELELSE VEDR. CORONAVIRUS!

Smørum Kraftvarmes foreløbige tiltag for at sikre en stabil leverance af fjernvarme og undgå smittespredning af coronavirus (COVID-19). For at mindsk…