Udskiftning af varmemålere

5. august 2020

Smørum Kraftvarme er i samarbejde med Mogens Lind VVS ved at skifte varmemålere hos vores forbrugere i Smørum.