Spørgmål og svar om fjernvarme

Her finder du svar på det oftest stillede spørgsmål om fjernvarme.

Besøg "Spørgmål og svar om tilslutning til fjernvarme", hvis du har spørgsmål til udvidelsesprojekt og tilslutning til fjernvarme.

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Skifter du fra at opvarme med olie, el eller naturgas er du med til at nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at du fra dag ét sparer på din varmeregning.

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt:

 • En fjernvarmeunit kræver minimal service.
 • En fjernvarmeunit fylder ikke mere end et almindeligt 60’er overskab.
 • Fjernvarmen er uden støj og lugt.
 • Du skal blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit:

 • Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge.
 • Prisen for fjernvarme i Smørum ligger stabilt.
 • Du betaler ikke mere for varmen end den koster at levere og producere.

Fjernvarme er fremtidssikker og langtidsholdbar løsning:

 • 1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme. Fjernvarmen er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.
 • Fjernvarmen anvender ny teknologi og udfaser fossile brændsler. Dermed sænkes udledningen af drivhusgasser og varmen bliver grønnere for mange husstande samtidig.
 • Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Se, om du kan få fjernvarme og tilmeld dig

Hvordan fungerer fjernvarme?

Sådan fungerer fjernvarmen:

 • Vi lægger fjernvarmerør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme dit hjem, og vandet i dit køkken og bad.
 • Du får en fjernvarmeunit, der hverken lugter eller støjer. Det sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.
 • Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra.

Se en video om hvordan fjernvarmen virker

Kan jeg have brændeovn og pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Ja.

Kan jeg have gulvvarme på badeværelset hele året?

Ja, du kan sagtens have gulvvarme på badeværelset eller andre steder i dit hus hele året.

Du kan selv indstille dit anlæg efter dit behov

Kan jeg om sommeren lukke for mit varmesystem?

Ja, i fjernvarmeunit kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand i sommerperioden.

Når du slår sommerdrift fra, vil anlægget igen sende varme ud i dine radiatorer eller gulvvarme.

Kan jeg fravælge fjernvarmen igen?

Ja, du kan godt fravælge fjernvarmen igen.

Hvordan det forgår, fremgår af vores gældende leveringsbestemmelser. Men det korte og lange er, at man opsiger sin fjernvarmeaftale med 18 måneders varsel, og betaler det man skylder på varmeregningen, samt omkostningerne ved at fjerne stikledning osv.

Se leveringsbestemmelser og vedtægter

Varmeregningen med fjernvarme

Hvad koster det at have fjernvarme?

Du kan benytte vores beregner eller kontakt os for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del afregnes i MWh (megawatt-timer) og betales ud fra hvor stort dit forbrug er.

Den faste del betales ud fra størrelsen på dit hus.

Se vores priser

Skal jeg forvente prisstigninger på varmeprisen?

Nej, varmeprisen har været historisk stabil.

Vi har faktisk en graf, som viser varmeprisens udvikling siden 2000, hvor man kan se, at stigningen under energikrisen i 2022 var helt exceptionel og varmeprisen heldigvis i 2023 allerede faldt til næsten det samme niveau, som den plejer.

Se udviklingen af varmeprisen i Smørum

Hvad dækker den variable- og faste del af varmeregningen?

Fjernvarmen er non-profit. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er f.eks. afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet, vedligeholdelse og lønninger til personale. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er.

Er der forskel på udgifter og indtægter i løbet af et år, så indregnes det i varmeprisen året efter og kommer derved retur til forbrugerne.

Se vores priser

Beregn din forventede varmepris

Hvordan fastsættes varmeprisen?

Fjernvarmen er non-profit og reguleret efter hvile-i-sig-selv-princippet, dvs. at prisen for fjernvarme svarer til de omkostninger, vi har for at kunne levere fjernvarme.

Prisreguleringer skal sendes til Forsyningstilsynet, som skal godkende de nye priser.

Derudover er Smørum Fjernvarme et A.M.B.A dvs. vi er ejet af vores kunder og evt. overskud føres derfor tilbage.

Som AMBA-selskab har vi ansvaret for at drive et økonomisk sundt selskab, og passe godt på vores kunders økonomi, og vi prisfastsætter derefter.

Se vores priser

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Varmeforbruget i en bolig er helt individuelt.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til at beregne din forventede varmepris eller brug vores prisberegner på hjemmesiden.

I Smørum Kraftvarme koster et standardhus 15.130 kr. årligt i 2023.

Et standardhus er 130 m2 og har et årligt forbrug på 18,1 MWh.

Beregn din forventede varmepris

Hvor ofte aflæser I min måler?

Vi aflæser din måler dagligt og du kan se dit forbrug i E|Forsyning.

Dermed har du altid mulighed for at følge med i dit forbrug og din forventede varmeregning.

Log ind på E|Forsyning

Fjernvarmeanlægget og varmeinstallationen

Hvad er levetiden for mit fjernvarmeanlæg?
Fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.
Erfaringerne viser, at hvis en fjernvarmeunit vedligeholdes ordentligt, vil levetiden forlænges væsentligt. 

Ved ordentlig vedligeholdelse forståes følgende :

Varmtvandsbeholderens temperatur skal ligge konstant mellem 50 og 55 grader celsius. 

Anoden i varmtvandsbeholderen skal udskiftes, mindst hvert andet år.

Hvis effektiviteten af varmtvandsbeholder eller varmeveksler synes forringet, ( dårlig varmeoverførsel / afkøling ) bør disse renses / afkalkes.

Enkeltdele, så som reguleringsventiler m.m. kan dog have en kortere levetid og må så udskiftes / repareres når disse ikke længere opfylder deres funktion tilfredsstillende.

Hvad kan der være galt med mit fjernvarmeanlæg?
Fejlfinding

Hvis tilgangsrøret fra fjernvarmeværket føles koldt, er problemet i de fleste tilfælde en tilstoppet snavssamler.

Det må fra værkets side anbefales, at man lader en autoriseret VVS montør rense snavssamleren.

I enkelte tilfælde kan det være varmeforsyningen fra værket der svigter. Kontakt da varmeværket.

Er der derimod varme på tilgangsrøret fra fjernvarmeværket, men ingen varme på varmtvandsbeholderen eller radiatorkredsen, skyldes dette i de fleste tilfælde et forkert indstillet varmeanlæg. Det er især returventilen man skal se på. Den står muligvis på et forkert niveau.

Kan det ikke lade sig gøre at få indstillet anlægget ordentligt, er der et eller flere komponenter i anlægget der er defekt. Man skal så tilkalde en autoriseret VVS installatør som kan fejlfinde på, og reparere anlægget.

Hvordan indstiller jeg mit fjernvarmeanlæg?
Hvad gør jeg, hvis mit anlæg skal udskiftes?
Hvad er varmetab og kuldeindex?

Fakta om Smørum Kraftvarme

Hvor grøn er varmen fra Smørum Kraftvarme?

Smørum Kraftvarme har et fleksibelt produktionsanlæg.

I 2022 producerede vi varmen med 67% el, 18% sol og kun 15% gas.

Smørum Kraftvarme udnytter altid det brændsel, der er billigst, og med vores produktionsanlæg er vi ikke i samme grad afhængig af f.eks. naturgasprisen.

I vores fjernvarmedeklaration kan du se oplysningerne om brændselssammensætning i fjernvarmeproduktionen og de årlige drivhusgasemissioner for både slutkunder og slutbrugere.

Se fjernvarmedeklaration

Hvem ejer Smørum Kraftvarme?

Smørum Kraftvarme er et andelsselskab, hvor forbrugerne er andelshavere og dermed ejere af selskabet. Som forbruger kan du derfor få indflydelse på ledelsen af selskabet ved at stille op til bestyrelsen.

Fjernvarmeselskaber må ikke optjene et overskud, hvilket betyder, at vi ikke må tjene penge på at levere fjernvarme til dig og de andre forbrugere.

Som forbruger betaler du derfor kun den reelle pris for den varme, du bruger.

Læs mere om Smørum Kraftvarme

//