Medarbejdere

Direktør:                            Jan Møller 

Driftsmester:                    Klaus Hansen

Driftsmester:                    Joakim Holse Worm

Financial Controller:        Lars Skovgaard

Bogholder:                        Anette Nygaard