Hvad er et kraftvarmeværk

Et kraftvarmeværk er en avanceret måde at fremstille fjernvarme og elektricitet på i en samproduktion. Selve grundideen bygger på, at vi opnår miljøforbedringer og reducerer CO2-udslip samtidig med, at vi udnytter vore energiressourcer optimalt. Når et traditionelt varmeværk producerer varmt vand, bruger det forskellige former for energi. Olie, kul, biobrændsel, træflis eller naturgas. 
I Smørum har vi valgt naturgassen, som næst efter sol- og vindenergi er den reneste form for brændsel, vi har til rådighed. 

Vort relativt nye anlæg består af tre naturgasdrevne motorer. Disse motorer fremstiller både el og varmt vand. Når motorerne kører, skal de afkøles, nøjagtig som vi kender det fra køleren på vore biler. Varmen fra kølevandet, smøreolien, ladeluften og røggassen overføres via varmevekslere. Vekslerne genopvarmer det cirkulerende vand, så det igen opnår den høje temperatur, som fjernvarmevandet skal have, når det sendes ud til forbrugerne. Ca. 50% af den indfyrede naturgas bliver til fjernvarme.

De tre motorer trækker generatorer som fremstiller elektricitet. Det kender vi også fra bilerne. Her sendes strømmen videre til akkumulatoren. Vores strøm derimod, sendes videre til elnettet. Vi er i stand til at omsætte ca. 40% af den indfyrede naturgas til elektricitet, der sælges til DONG.

Anlægget har to spidslastkedler og en akkumuleringstank som kan gemme det varme vand. I princippet er det som en stor termokande med plads til ca. 2,2 millioner liter varmt vand. Det vil med andre ord sige, at vi kan gemme det varme fjernvarmevand fra de perioder, hvor vi producerer mere varme end der er behov for, og så trække på det i spidslastningsperioder. 
Strømmen produceres udelukkende når prisen for el er højere end den pris det koster at fremstille el på motorerne (produktionsbalancepris). Vi er ude på det såkaldte frie el-marked, hvor vi hver dag skal ind og vurdere, om det kan betale sig at producere el eller ej.

Vi er i gang med at montere endnu en tilsvarende akkumuleringstank, så vi har mulighed for at producere så meget el til høj pris og dermed fjernvarme i akkumuleringstanken, så vi kan forsyne forbrugerne med varme også i weekenden, uden at skulle starte motorerne eller gaskedlerne op.

Hvert motoranlæg har sit eget SRO-anlæg - et system til styring, regulering og overvågning, der nøje følger produktionsprocessen. Det sikrer, at gasmotorerne hele tiden kører på de mest økonomisk optimale tidspunkter m.h.t. el-produktionen. Anlægget starter, kører og stopper således både motorer og kedler når vi giver SRO-anlægget besked herom.

//