Priser

Priser gældende for 1/1 - 31/12 2024 incl. moms:

 

Variabel forbrugt energi pr. MWh
kr. 406,25

Fastafgift, erhverv pr. m3 rum *
kr. 18,88

Fastafgift, privat op til 100 m2 pr. m2
kr. 39,38

Fastafgift, privat over til 100 m2 pr. m2
kr. 19,69

Fastafgift, privat kælder pr. m2
kr. 11,81

Fastafgift, privat BR 2018 pr. m2
kr. 19,69

* M3 rum er oplyst ved tilslutning til Smørum Kraftvarme.
Motivationstarif:
  • Et prisfradrag på det målte energiforbrug på 0,2% pr. grad returtemperaturen er lavere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Fradraget kan maksimalt andrage 4%.
  • Et pristillæg på det målte energiforbrug på 0,2% pr. grad returtemperaturen er højere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Tillægget kan maksimalt andrage 4%.
  • Læs mere information i vores takstblad

 

Der opkræves årligt 4 aconto rater:

   1. aconto den 1. marts, her medsendes årsopgørelsen for det forgangne år.
   2. aconto den 1. juni.
   3. aconto den 1. september.
   4. aconto den 1. november.

//