Om os

Atter en milepæl i Smørum Fjernvarmes historie.

Den 1. maj 1996 indvier vi det nye kraftvarmeværk, og denne begivenhed vil vi gerne fejre med forretningsforbindelser, leverandører, håndværkere og ikke mindst vore ejere - andelshaverne. 
Siden oprettelsen af Smørum Fjernvarme i december 1967 har vi oplevet en rivende udvikling, og den 1. september 1995 kunne vi byde velkommen til forbruger nr. 2000. Dermed kan over 60% af alle indbyggere i Ledøje+Smørum kommune i dag forsynes med kraftvarme.

Baggrunden for etableringen af kraftvarmeværket beror på en aftale fra marts 1990 mellem den daværende KV-regering og socialdemokratiet vedrørende en langsigtet energiplan (Energi 2000), som pålagde værker af vor størrelse og type at overgå til naturgas.

Efter modtagelse af en såkaldt specifik forudsætningsbeskrivelse i februar 1992, som bl.a. danner grundlag for størrelsen af kraftvarmeværket, og den fysiske udformning af selve værket, gik arbejdet i gang med at beregne den eksakte størrelse af kraftvarmeværket, og den fysiske udformning af selve værket kunne begynde. Resultatet af dette arbejde kan nu beses og "beundres".

I denne forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og ikke mindst direktør Leif Poulsen for dette enorme arbejde, der er udført både i planlægningsfasen og i byggeperioden. 
I forbindelse med indvielsen vil Smørum Fjernvarme ændre navn til Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Jeg vil slutte med at ønske alle andelshavere, bestyrelsen og de ansatte, hjertelig til lykke med det nye flotte kraftvarmeværk på Skebjergvej 25.

Ove Refsgaard

Ove Refsgaard
Formand