Budget 2024

 

  Budget
  hele året
  2024
  Kr.
Nettoomsætning  
Varmebidrag 22.434.608
El-indtægter 5.335.032
Andre driftsindtægter 0
Årets resultat fra tidligere år 7.789.080
Nettoomsætning i alt 35.558.720
   
Produktionsomkostninger  
Brændsel varmepumpe -7.021.014
Brændsel naturgas/olie -6.228.230
Brændsel el-kedel -2.598.893
Øvrige produktionsomkostninger -10.517.896
Produktionsomkostninger i alt -26.366.033
   
Bruttoresultat 9.192.687
   
Distributionsomkostninger -2.570.004
Administrationsomkostninger -5.258.482
   
Resultat før finansielle poster 1.364.201
   
Finansielle indtægter 11.799
Finansielle omkostninger -1.376.000
   
Resultat før skat 0
   
Skat af årets resultat 0
   
Årets resultat 0
//