Udvikling af varmeprisen

Varmeprisen fra Smørum Kraftvarme har været historisk stabil. 

//