Hvis mit anlæg skal udskiftes

Vær opmærksom på, at VVS-installatører der skal udføre arbejde på Fjernvarme-installationer i Smørum Kraftvarmes forsyningsområde, skal være godkendt af værket.

De skal vælge, hvilken type anlæg De ønsker.

Det første De skal gøre Dem klart, er om Deres varmekreds er en 1, eller 2 strenget kreds.

Ved en 1 strenget varmekreds, er fordelen ved opsætning af et direkte anlæg begrænset, da der skal laves en blandesløjfe og opsættes en cirkulationspumpe. Værket anbefaler derfor at opsætte et indirekte anlæg med varmeveksler.

Ved en 2 strenget varmekreds, har De derimod mulighed for at vælge mellem 2 typer anlæg : direkte anlæg og indirekte anlæg med varmeveksler.

Direkte :
Dette anlæg er det billigste, både i anskaffelse og i den normale drift, da der ikke er nogen cirkulationspumpe ( der bruger strøm ), og heller ikke skal indkøbes varmeveksler og ekspansionstank. Her løber værkets fjernvarmevand helt ind i Deres radiatorer og afgiver varmen.

Fordele :
1. Billigst at anskaffe.
2. Billigst i drift.
3. Altid højeste udnyttelse af varmeanlægget.

Ulemper :
1. Nogle er betænkelige over at få fjernvarmevandet ind i radiatorkredsen, da der ved brud på denne vil være meget vand. Det skal dog bemærkes, at værket kræver en trykprøvning af anlægget der sikrer at anlægget kan tåle trykket i fjernvarmenettet og mere til !
2. Man må ikke have / lave gulvvarme i PVC rør eller lign. ligesom der ikke må være skjulte samlinger på rør.

Indirekte :
Dette anlæg er dyrere, b
de i anskaffelse og i den normale drift, da der skal indkøbes og opsættes varmeveksler, ekspansionstank og en cirkulationspumpe ( der bruger strøm ). Her omsættes varmen fra fjernvarmevandet til en intern varmekreds som transporterer varmen ud til radiatorerne.

Fordele :
Ved Evt. brud på den interne varmekreds, vil der kun løbe det vand ud, der er i varmekredsen.

Ulemper :
1. Den dyrere anskaffelsespris.
2. Udgiften til strøm til cirkulationspumpen.
3. Lavere udnyttelse af varmeanlægget pga. lavere fremløbstemperatur til radiatorerne.