Hvordan indstiller jeg mit fjernvarmeanlæg?

Der er visse retningslinjer du som fjernvarmeforbruger skal/bør overholde, hvis dit fjernvarmeanlæg skal fungere optimalt:
 • Sørg for, aldrig at overbelaste radiatorerne, d.v.s. prøve at trække mere varme ud af radiatorene end de er dimensioneret til. Hvis afgangsrøret er varmere end lunkent er radiatoren overbelastet !
 • Stil eller læg aldrig noget på radiatorerne, da luften, der cirkulerer i rummet, og som skal passere igennem radiatoren derved bliver mindsket eller helt stoppet.
 • Sørg for at der er mindst 10 cm fri luft under og over radiatorerne.
 • Sørg for at radiatorerne er rene, også imellem fladerne, så luften frit kan passere.
 • Findes der flere radiatorer i samme rum, skal man belaste radiatorerne lige meget.
 • Ved udluftning bør man lukke ned for varmen.

Hvis disse retningslinier overholdes, kan du justere dit fjernvarmeanlæg således :

Radiatorkreds: ( Inddirekte m. termostatventiler på alle radiatorer.)

 • Først og fremmest indstilles alle radiatorventiler der skal være åbne, til ca. 2. (skala 1-5)
 • Cirkulationspumpen indstilles ( hvis den kan ) så lavt som muligt, men dog sådan at alle radiatorer kan forsynes på en gang ( om vinteren ).
 • Forefindes der en trykdifferensregulator skal denne justeres så lavt som muligt, typisk til mellem 0,1 og 0,2 bar.
 • Sørg for, at der altid er 1 - 1,5 bars tryk på cirkulationskredsen.
 • Indstil fremløbstemperaturen til radiatorerne til 55-60 grader celsius. 

Varmtvandsbeholder:
Indstil temperaturen på det varme vand til mellem 50-55 grader celsius. Metoden til indstilling af temperaturen på det varme vand er forskellig fra anlæg til anlæg, men på de fleste nyere anlæg sidder der en termostatventil til regulering af temperaturen. 
Hvis temperaturen stilles under 50 grader risikerer man at der kommer bakterier i beholderen og hvis temperaturen stilles højere end 55 grader får man store kalkaflejringer i beholderen.

Når man regulerer på et varmeanlæg, skal man være opmærksom på, at reaktionstiden kan være op til et døgn. Dette gælder især for gulvvarme-anlæg.

Husk på at returtemperaturen altid bør være så kold som overhovedet mulig.