Varsling af nødvendig prisstigning - gældende fra 1. oktober 2022

5. september 2022

Krigen i Ukraine har medført energikrise i Europa med stærkt stigende el- og gaspriser. Derfor er det desværre umuligt for os at indfri vores ambition om at fastholde varmeprisen i 2022, som vi meldte ud i januar i år.

Vi følger nøje udviklingen på energimarkedet og vores forventninger til udviklingen i indkøbsprisen på el og gas for resten af året betyder, at vi er nødt til at hæve vores varmepris med virkning fra den 1. oktober 2022.

Vi er et forbrugerejet selskab, og vi reguleret ifølge Varmeforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv-princip” som betyder, at omkostninger og indtægter skal balancere. Vi må altså hverken have overskud eller underskud.

 

Nye priser

Prisstigningen vedrører den variable varmepris, der stiger til 1.084,50 kr./MWh inkl. moms. Øvrige takster forbliver på nuværende niveau.

  • For en standardlejlighed (størrelse 75 m2, forbrug 15 MWh) betyder det en årlig vægtet stigning på kr. 2.515 inkl. moms, hvilket svarer til en prisstigning på 22%.

  • For et standardhus (størrelse 130 m2, forbrug 18,1 MWh) betyder det en årlig vægtet stigning på kr. 3.035 inkl. moms, hvilket svarer til en prisstigning på 21%.

 

Ekstra rate i 2022

For at imødekomme prisstigningen vil der i 2022 ekstraordinært blive opkrævet en ekstra rate med forfald den 1/12 2022. Nyt budget for 2022 udsendes sammen med opkrævningen som har forfald den 1. november 2022. Budgettet kan også ses i E|Forsyning fra medio oktober 2022.

 

Prisstigningen kan give anledning til spørgsmål, som vi meget gerne vil besvare. Vi kan kontaktes på telefon 44650871 eller mail admin@smkv.dk.

 

Med venlig hilsen

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.