Varmeprisen sænkes fra den 1. juli 2024

27. juni 2024

 

Vi kan med glæde meddele, at vi sænker varmeprisen fra den 1. juli 2024. Det gode resultat i 2023 og vores forventninger til udviklingen i indkøbsprisen på el og gas for resten af året betyder, at vi kan nedsætte den variable varmepris.

Vi er et forbrugerejet selskab, og vi er reguleret ifølge Varmeforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv-princip” som betyder, at omkostninger og indtægter skal balancere. Vi må altså hverken have overskud eller underskud.

 

Nye priser

Prisnedsættelsen vedrører den variable varmepris der falder fra 406,25 kr./MWh inkl. moms til 250,00 kr./MWh inkl. moms. De øvrige takster forbliver på nuværende niveau.

For et standardhus (areal på 130 m2, forbrug på 18,1 MWh) falder den årlige varmepris med kr. 2.828 inkl. moms.

Du finder vores takstblade her:

https://www.smoerumkraftvarme.dk/oekonomi/priser-og-takstblad/#/

 

Nyt budget og nye a'conto rater

Vi aflæser alle målere den 30. juni 2024 og genberegner a'conto rate nr. 3, der har forfald den 2. september 2024 og a'conto rate nr. 4, der har forfald den 1. november 2024. Det nye budget være tilgængeligt i eForsyning medio juli og vil blive udsendt sammen med opkrævningen af a'conto rate nr. 3.

 

Prisen for 2025

I december 2024 udmelder vi prisen for 2025. Vi forventer på nuværende tidspunkt en pris på niveau med 1. halvår 2024.

 

Spørgsmål?

Hvis prisnedsættelsen giver anledning til spørgsmål, vil vi meget gerne besvare dem. Vi kan kontaktes på telefon 44650871 eller mail admin@smkv.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Smørum Kraftvarme a.m.b.a.

 

//