Smørum Kraftvarme forventer uændrede priser.

12. februar 2019

Det har været fremme i pressen at, priserne på fjernvarme stiger. Dette er ikke tilfældet i Smørum, som forventer at holde uændrede priser i 2019.