Den nye indefrysningsordning (Henstandsordning)

27. september 2022

Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr. pr. kWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr.

Vi har i Smørum Kraftvarme pr. 1/10 2022 en gennemsnitlig pris for et standardhus på 24.353 kr. (1,34 kr. pr. kWh) hvilket medfører, at vi ikke er omfattet af denne ordning.

Det betyder, at selvom dit samlet varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr., har du desværre ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.