Varmeprisen for 2023 er klar

15. december 2022

Smørum Kraftvarmes bestyrelse har godkendt budgettet for 2023. Den seneste udvikling i energipriserne har gjort det muligt at sænke den samlede varmepris for et standardhus.

 

Alle priser er inkl. moms 1/10-31/12 2022 1/1-31/12 2023
Variabel pris - kr. pr. MWh 1.084,50 947,50
Fastafgift - kr. pr. m3 16,43 18,00
Samlet pris for standardhus (130 m2/18,1 MWh) 24.351,64 22.324,75

 

Vi følger fortsat nøje med i udviklingen på energimarkederne. Vi forventer derfor også, at vi løbende vil regulere den variable varmepris i takt med, at vi kan se de faktiske priser sammenholdt med de budgetterede priser.

Årsopgørelsen for 2022 og budgetter for 2023 forventes klar primo februar 2023. Årsopgørelsen for 2022 vil blive afregnet sammen med rate 1 for 2023 til betaling den 1. marts 2023.

Takstblad for 2023 kan ses her:
https://www.smoerumkraftvarme.dk/media/60254/takstblad-010123.pdf