Termografering med drone

18. marts 2020

Smørum Kraftvarme vil i nærmeste periode foretage en droneflyvning for at termografere vores ledningsnet.

Dette vil foregå i tidsrummet kl. 23.00 til 06.00 om morgenen og vil foregå i 80-120 meters højde.

Vi beklager de gener det eventuelt vil medføre.