Hvad kan der være galt med mit fjernvarmeanlæg?

Fejlfinding

Hvis tilgangsrøret fra fjernvarmeværket føles koldt, er problemet i de fleste tilfælde en tilstoppet snavssamler.

Det må fra værkets side anbefales, at man lader en autoriseret VVS montør rense snavssamleren.

I enkelte tilfælde kan det være varmeforsyningen fra værket der svigter. Kontakt da varmeværket.

Er der derimod varme på tilgangsrøret fra fjernvarmeværket, men ingen varme på varmtvandsbeholderen eller radiatorkredsen, skyldes dette i de fleste tilfælde et forkert indstillet varmeanlæg. Det er især returventilen man skal se på. Den står muligvis på et forkert niveau.

Kan det ikke lade sig gøre at få indstillet anlægget ordentligt, er der et eller flere komponenter i anlægget der er defekt. Man skal så tilkalde en autoriseret VVS installatør som kan fejlfinde på, og reparere anlægget.