Hvad er levetiden for mit fjernvarmeanlæg?

Erfaringerne viser, at hvis en fjernvarmeunit vedligeholdes ordentligt, vil levetiden forlænges væsentligt. 

Ved ordentlig vedligeholdelse forståes følgende :

Varmtvandsbeholderens temperatur skal ligge konstant mellem 50 og 55 grader celsius. ( se : Hvordan indstiller jeg selv mit fjernvarmeanlæg optimalt? )

Anoden i varmtvandsbeholderen skal udskiftes, mindst hvert andet år.

Hvis effektiviteten af varmtvandsbeholder eller varmeveksler synes forringet, ( dårlig varmeoverførsel / afkøling ) bør disse renses / afkalkes.

Enkeltdele, så som varmepumpe, reguleringsventiler m.m. kan dog have en kortere levetid og må så udskiftes / repareres når disse ikke længere opfylder deres funktion tilfredsstillende.