Kampagne pris for tilslutning i projektområder

Vi er ved at fastlægge en prismodel med favorabel pris for tilslutning i de udvalgte projektområder,
for nye kunder der i dag forsynes af andet end fjernvarme. 
Prisen for at få etableret fjernvarme vil typisk være 70.000 – 85.000 kr. for et gennemsnithus på 130 m² – baseret på nuværende prisniveau (april 2022).

  • Smørum Kraftvarme tilbyder nedgravning og installation af op til 20 m stikledning fra dit skel til din ydervæg, så din bolig er klar til varmeforsyning.
    Pris 35.000 kr. inkl. moms.
    Når du har fået installeret tilslutning til fjernvarme i vores nye projektområder, kan du vente med at aftage varme i op til 2 år.

  • Anskaffelse af fjernvarmeenhed og installation i boligen skal udføres af aut. VVS. Du skal selv indhente tilbud fra aut. VVS for at få den eksakte pris.
    Det kan være fordelagtigt at gå sammen med naboerne når der skal indhentes tilbud fra aut. VVS.

  • Udgift til nedtagning af den eksisterende varmekilde og afkobling af naturgas er husstandens eget ansvar. 

  • VIGTIGT: ”Eftertilslutning” til fjernvarmenettet vil blive væsentligt dyrere, da projekt, gravearbejde og indkøb af materialer skal opstartes på ny.

Hvis du er interesseret, kan du uforpligtende skrive dig op til fjernvarmen 
eller tilmelde dig SMS-service for nyheder i dit område ved hjælp af nedenstående links.