Pris for tilslutning i projektområder

Opdateret 9/12 2022:

Vi er ved at fastlægge prismodellen for tilslutning af nye kunder i projektområder. Prisen vil omfatte nedgravning og installation af op til 20 m stikledning fra dit skel til din ydervæg, så din bolig er klar til varmeforsyning.

  • Når du har fået installeret tilslutning til fjernvarme i vores nye projektområder, kan du vente med at aftage varme i op til 2 år.

  • Anskaffelse af fjernvarmeenhed og installation i boligen skal udføres af aut. VVS. Du skal selv indhente tilbud fra aut. VVS for at få den eksakte pris.
    Det kan være fordelagtigt at gå sammen med naboerne når der skal indhentes tilbud fra aut. VVS.

  • Udgift til nedtagning af den eksisterende varmekilde og afkobling af naturgas er husstandens eget ansvar. 

  • VIGTIGT: ”Eftertilslutning” til fjernvarmenettet vil blive væsentligt dyrere, da projekt, gravearbejde og indkøb af materialer skal opstartes på ny.

Hvis du er interesseret, kan du uforpligtende skrive dig op til fjernvarmen 
eller tilmelde dig SMS-service for nyheder i dit område ved hjælp af nedenstående links.