Priser

Priserne er gældende fra 1. juni 2016 og er incl. moms

Pris pr. MWh
kr. 542,25

Pris pr. m3 rum *
kr. 16,43

 

* M3 rum er oplyst ved tilslutning til Smørum Kraftvarme.

 

I perioden den 1/6-18 - 31/12-18 opkræves 5 acontorater - juni og juli er betalingsfri.

Fra 1/1-2019 følger varmeåret kalenderåret. Dvs. at i perioden den 1/1-19 - 31/12-19 og fremadrettet opkræves 4 acontorater :

   1. aconto den 1. marts, her medsendes årsopgørelsen for det forgangne år.
   2. aconto den 1. juni.
   3. aconto den 1. september.
   4. aconto den 1. november.

 

DOWNLOAD
Takstblad 191120