Priser

Priser gældende for 2023 incl. moms:
Pris pr. MWh

kr. 947,50

Pris pr. m3 rum *
kr. 18,00

 

Priser gældende for den 1/10 - 31/12 2022 incl. moms:
Pris pr. MWh

kr. 1.084,50

Pris pr. m3 rum *
kr. 16,43

 

Priser gældende for den 1/1 - 30/9 2022 incl. moms:

Pris pr. MWh

kr. 542,25

Pris pr. m3 rum *
kr. 16,43

 

* M3 rum er oplyst ved tilslutning til Smørum Kraftvarme.

 

Der opkræves årligt 4 aconto rater:

   1. aconto den 1. marts, her medsendes årsopgørelsen for det forgangne år.
   2. aconto den 1. juni.
   3. aconto den 1. september.
   4. aconto den 1. november.

 I 2022 vil der ekstraordinært blive opkrævet 5. aconto den 1. december 2022.