Budget 2021

INDTÆGTER :
Opkrævede varmebidrag                          25.000
Efterbetaling, varmebidrag                                 0
Tilbagebetaling, varmebidrag                            0
Indtægter ved elproduktion                        2.800
Overført overskud                                       3.088
INDTÆGTER I ALT (excl. moms)             30.888

UDGIFTER :
1 Brændselsforbrug                                  11.500
2 El, vand og energiafgifter                           360
3 Driftspersonale                                        2.600
4 Rep. og vedligeh. af central                     1185
5 Rep. og vedligeh. af rør                           4.000
6 Rep. og vedligeh. af målere                       700
7 Øvrige udgifter                                             450
7 Drift og vedligeh. motor & kedler m.v.    1.800
8 Honorar til formand                                     100
9 Honorar til bestyrelse                                  178
10 Løn administration                                    900
11 Administrationsomkostninger              2.000
11 Energisparelov                                              0
12 Forsikring m.v                                            700
13 Renter, banklån                                       1.000
17 Renter varmebidrag mv.                             -25
19 Tab på debitorer                                             0
Administration vedr. CO2 kvoter                     40
20 Afskrivninger: Driftsmat. & Inventar            0
20 Afskrivninger K/V                                   3.400
20 Afskrivninger Ledningsnet                            0
UDGIFTER I ALT (excl. moms)                 30.888

ÅRETS RESULTAT                                               0
Disponeres således :
Overførsel 2022                                                   0
NETTO                                                                  0