Budget

Budgetforslag                 2018/7mdr.

 

BUDGET

 

     
 

2018

 

 

T.KR

 

INDTÆGTER :    
     
Opkrævede varmebidrag

11.800

 
Efterbetaling, varmebidrag 0  
Tilbagebetaling, varmebidrag 0  
Indtægter ved elproduktion

7.000

 
Overført overskud 

1.990

 

     
INDTÆGTER I ALT (excl. moms) 20.790  
     
UDGIFTER :    
     
Brændselsforbrug

8.625

 
El, vand og energiafgifter 200  
Driftspersonale 1.200  
Rep. og vedligeh. af central 400  
Rep. og vedligeh. af rør 1.500  
Rep. og vedligeh. af målere 1.500  
Øvrige udgifter 250  
Drift og vedligeh. motor & kedler m.v.

1.000

 
Honorar til formand/næstformand 63  
Honorar til bestyrelse 97  
Løn administration 290  
Administrationsomkostninger 1.000  
Energisparelov 

50

 

Forsikring m.v

0

 
Renter, banklån 300  
Renter, varmebidrag mv. -15  
Tab på debitorer 0  
Administration vedr. CO2 kvoter 

30

 

Afskrivninger Driftsmat. & Inventar 0  
Afskrivninger K/V 1.500  
Afskrivninger Ledningsnet 0  
UDGIFTER I ALT (excl. moms)

17.990

 
 

 

 

ÅRETS RESULTAT 2.800  
     
Disponeres således :     
Henlæggelse til ledningsnet 2.000  
Henlæggelse til varmemålere

800

 

NETTO

0