Budget 2020

INDTÆGTER :
Opkrævede varmebidrag                          26.000
Efterbetaling, varmebidrag                                 0
Tilbagebetaling, varmebidrag                            0
Indtægter ved elproduktion                        3.500
Overført overskud                                       1.466
INDTÆGTER I ALT (excl. moms)             30.966

UDGIFTER :
1 Brændselsforbrug                                  15.000
2 El, vand og energiafgifter                           400
3 Driftspersonale                                        2.500
4 Rep. og vedligeh. af central                       300
5 Rep. og vedligeh. af rør                           1.900
6 Rep. og vedligeh. af målere                    1.300
7 Øvrige udgifter                                             500
7 Drift og vedligeh. motor & kedler m.v.    1.600
8 Honorar til formand                                     110
9 Honorar til bestyrelse                                  170
10 Løn administration                                    820
11 Administrationsomkostninger              1.700
11 Energisparelov                                             54
12 Forsikring m.v                                            600
13 Renter, banklån                                       1.300
17 Renter varmebidrag mv.                             -25
19 Tab på debitorer                                             0
Administration vedr. CO2 kvoter                     37
20 Afskrivninger: Driftsmat. & Inventar            0
20 Afskrivninger K/V                                   2.700
20 Afskrivninger Ledningsnet                            0
UDGIFTER I ALT (excl. moms)                 30.966

ÅRETS RESULTAT                                               0
Disponeres således :
Overførsel 2020                                                   0
NETTO                                                                  0